ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ½IºåŽ‹æœºçš„日常¾l´æŠ¤ - 郑州开山成套设备有限公å?/title> <meta name="Keywords" content="沛_—½IºåŽ‹æœ?> <link type="text/css" href="lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="lib/style.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/kaishanNEST70001/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/kaishanNEST70001/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/kaishanNEST70001/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/kaishanNEST70001/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><font id="ri9lg"></font><dd id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></noframes></noframes></dd><dd id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></noframes></dd><font id="ri9lg"><font id="ri9lg"><font id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></font></font></font><font id="ri9lg"></font><tr id="ri9lg"></tr><noframes id="ri9lg"></noframes><dd id="ri9lg"></dd><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></object></font><tr id="ri9lg"></tr><object id="ri9lg"></object><object id="ri9lg"></object><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"></noframes></tr></object><noframes id="ri9lg"></noframes><dd id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></dd></dd><noframes id="ri9lg"></noframes><font id="ri9lg"></font><font id="ri9lg"><tr id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></tr></font><dd id="ri9lg"><tr id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></tr></dd><object id="ri9lg"></object><noframes id="ri9lg"></noframes><font id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></font><noframes id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"></noframes></noframes></noframes><tr id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></tr><dd id="ri9lg"></dd><font id="ri9lg"></font><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></noframes></tr></object><dd id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><font id="ri9lg"></font></dd></dd><font id="ri9lg"></font><noframes id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"></noframes></noframes><tr id="ri9lg"></tr><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></noframes><tr id="ri9lg"></tr><noframes id="ri9lg"></noframes><object id="ri9lg"></object><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></object><object id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></dd></noframes></object><noframes id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"></noframes></noframes><object id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></dd></object><object id="ri9lg"><object id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"></noframes></noframes></object></object><tr id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></noframes></tr><object id="ri9lg"><object id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"></noframes></noframes></object></object><object id="ri9lg"></object><noframes id="ri9lg"></noframes><tr id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><font id="ri9lg"></font></noframes></tr><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></tr></object></font><dd id="ri9lg"></dd><dd id="ri9lg"></dd><dd id="ri9lg"></dd><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></noframes> <dd id="ri9lg"><font id="ri9lg"></font></dd><tr id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></tr><object id="ri9lg"></object><font id="ri9lg"></font><tr id="ri9lg"><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"><font id="ri9lg"></font></object></font></tr><dd id="ri9lg"><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></font></dd><dd id="ri9lg"></dd><noframes id="ri9lg"></noframes><tr id="ri9lg"></tr><tr id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></dd></tr><dd id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></dd></dd><dd id="ri9lg"></dd><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></tr></object></font><tr id="ri9lg"></tr><object id="ri9lg"></object><object id="ri9lg"></object><object id="ri9lg"></object><object id="ri9lg"></object><dd id="ri9lg"></dd><object id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></noframes></object><dd id="ri9lg"></dd><tr id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><font id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></font></dd></tr><font id="ri9lg"></font><dd id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></dd><dd id="ri9lg"></dd><dd id="ri9lg"><font id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></font></dd><dd id="ri9lg"></dd><tr id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"></noframes></tr><tr id="ri9lg"></tr><object id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></noframes></object><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></object><object id="ri9lg"></object><font id="ri9lg"></font><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></font><noframes id="ri9lg"><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></font></noframes><noframes id="ri9lg"></noframes><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></tr></object><font id="ri9lg"></font><object id="ri9lg"></object><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></dd></noframes><font id="ri9lg"></font><noframes id="ri9lg"></noframes><dd id="ri9lg"></dd><font id="ri9lg"></font><noframes id="ri9lg"></noframes><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></noframes><dd id="ri9lg"><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></object></dd><noframes id="ri9lg"><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></object></font></noframes><object id="ri9lg"></object><noframes id="ri9lg"></noframes> <noframes id="ri9lg"><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></font></noframes><font id="ri9lg"></font><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></font><tr id="ri9lg"></tr><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></object><dd id="ri9lg"></dd><dd id="ri9lg"></dd><dd id="ri9lg"></dd><dd id="ri9lg"><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></object></dd><tr id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></tr><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"></noframes></object></font><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></object><tr id="ri9lg"></tr><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></dd></noframes><font id="ri9lg"></font><noframes id="ri9lg"><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></object></font></noframes><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><font id="ri9lg"></font></dd></tr></object><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></noframes><dd id="ri9lg"></dd><font id="ri9lg"></font><noframes id="ri9lg"></noframes><font id="ri9lg"><tr id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"></noframes></tr></font><dd id="ri9lg"></dd><object id="ri9lg"></object><font id="ri9lg"></font><tr id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><font id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></font></dd></tr><tr id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"></noframes></tr><object id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></dd></noframes></object><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></tr></object><object id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></noframes></object><object id="ri9lg"></object><dd id="ri9lg"><font id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></font></dd><tr id="ri9lg"></tr><dd id="ri9lg"></dd><tr id="ri9lg"></tr><dd id="ri9lg"><object id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></object></dd><tr id="ri9lg"></tr><noframes id="ri9lg"></noframes><noframes id="ri9lg"><object id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></object></noframes><dd id="ri9lg"></dd><tr id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></tr><tr id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><font id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></font></dd></tr><dd id="ri9lg"></dd><tr id="ri9lg"><dd id="ri9lg"><font id="ri9lg"><tr id="ri9lg"></tr></font></dd></tr><dd id="ri9lg"></dd><noframes id="ri9lg"><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"></noframes></object></font></noframes><noframes id="ri9lg"><font id="ri9lg"><object id="ri9lg"></object></font></noframes><object id="ri9lg"><noframes id="ri9lg"><dd id="ri9lg"></dd></noframes></object><object id="ri9lg"></object><font id="ri9lg"></font></div> <div class="topNav pr Radius"> <div class="wfixed"> <div class="topNavSe Radius fr"> <a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图" rel="nofollow">¾|‘站地图</a> <a href="/rss.xml" title="XML">XML</a> <a rel="nofollow"><span style="cursor:hand" onClick="window.external.addfavorite('http://www.pj9917.com','½IºåŽ‹æœºçš„日常¾l´æŠ¤ - 郑州开山成套设备有限公å?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/25481/stat/"></script> </div> <div class="search fr"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误‚¾“入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/kaishanNEST70001/images/search_button.jpg" class="search_button"> </Form> </div> </div> </div> <div class="logobj"> </div> <div class="menu font_w fs16"> <div class="wfixed"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow"><span>¾|‘站首页</span><p>Home</p></a></li> <li class="menuline"></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow"><span>走进我们</span> <p>About Us</p></a></li> <li class="menuline"></li> <li><a href="/news/" class="cur" rel="nofollow"><span>新闻资讯</span><p>News List</p></a></li> <li class="menuline"></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心 <p>Products</p></a></li> <li class="menuline"></li> <li><a href="/about/about2.html" rel="nofollow"><span>在线留言</span><p>Messages</p></a></li> <li class="menuline"></li> <li><a href="/about/about4.html" rel="nofollow"><span>营业执照</span><p>Business License</p></a></li> <li class="menuline"></li> <li><a href="/about/about3.html" rel="nofollow"><span>人才招聘</span><p>Recruitment</p></a></li> <li class="menuline"></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow"><span>联系我们</span><p>Contact Us</p></a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> <div class="wfixed pr"> <div class="rBtn foucsButton"> <span></span> </div> <div class="lBtn foucsButton"> <span></span> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=480; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20210401115748.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20210401115820.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190111060022.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄¡‰‡ } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="iproL fl tal font_w fs14"> <div class="tit" style=" width:270px; background-color:#0068AF;"> <img src="/template/kaishanNEST70001/images/proTit.jpg" /></div> <ul id="firstpane" class="menu_list"> <li class="menu_head">BK¾pÕdˆ—螺杆½IºåŽ‹æœ?</li> <ul style="display:none" class="menu_body"> <li><a href="/bkjllgkyj/bkgpkyj/" title="BK工频½IºåŽ‹æœ? style="padding-left:10px;">BK工频½IºåŽ‹æœ?/a></li> <li><a href="/bkjllgkyj/bmvfycbpkyj/" title="BMVF永磁变频½IºåŽ‹æœ? style="padding-left:10px;">BMVF永磁变频½IºåŽ‹æœ?/a></li> </ul> <li class="menu_head">LG¾pÕdˆ—螺杆½IºåŽ‹æœ?</li> <ul style="display:none" class="menu_body"> <li><a href="/lgjllgkyj/lggpkyj/" title="LG工频½IºåŽ‹æœ? style="padding-left:10px;">LG工频½IºåŽ‹æœ?/a></li> <li><a href="/lgjllgkyj/kltljyskyj/" title="KLT两çñ”压羃½IºåŽ‹æœ? style="padding-left:10px;">KLT两çñ”压羃½IºåŽ‹æœ?/a></li> <li><a href="/lgjllgkyj/pmvfqycbpkyj/" title="PMVFQ永磁变频½IºåŽ‹æœ? style="padding-left:10px;">PMVFQ永磁变频½IºåŽ‹æœ?/a></li> <li><a href="/lgjllgkyj/pmvtljysycbpkyj/" title="PMVT两çñ”压羃永磁变频½IºåŽ‹æœ? style="padding-left:10px;">PMVT两çñ”压羃永磁变频½IºåŽ‹æœ?/a></li> </ul> <li class="menu_head">JN¾pÕdˆ—螺杆½IºåŽ‹æœ?</li> <ul style="display:none" class="menu_body"> <li><a href="/ydlgkyj/jnljyskyj/" title="JN两çñ”压羃½IºåŽ‹æœ? style="padding-left:10px;">JN两çñ”压羃½IºåŽ‹æœ?/a></li> <li><a href="/ydlgkyj/pmvfljysycbpkyj/" title="PMVF两çñ”压羃永磁变频½IºåŽ‹æœ? style="padding-left:10px;">PMVF两çñ”压羃永磁变频½IºåŽ‹æœ?/a></li> <li><a href="/ydlgkyj/pmvfiiljysycbpkyj/" title="PMVF-II两çñ”压羃永磁变频½IºåŽ‹æœ? style="padding-left:10px;">PMVF-II两çñ”压羃永磁变频½IºåŽ‹æœ?/a></li> </ul> <li class="menu_head">½IºåŽ‹æœºåŽå¤„理讑֤‡ </li> <ul style="display:none" class="menu_body"> <li><a href="/kyjhclsb/cq/" title="储气¾|? style="padding-left:10px;">储气¾|?/a></li> <li><a href="/kyjhclsb/lgj/" title="冷干æœ? style="padding-left:10px;">冷干æœ?/a></li> <li><a href="/kyjhclsb/xgj/" title="吸干æœ? style="padding-left:10px;">吸干æœ?/a></li> <li><a href="/kyjhclsb/glq/" title="˜q‡æ×oå™? style="padding-left:10px;">˜q‡æ×oå™?/a></li> </ul> <li class="menu_head">变压吔R™„制æÛ讑֤‡ </li> <ul style="display:none" class="menu_body"> <li><a href="/byxfzdsb/byxfzdsb72/" title="变压吔R™„制æÛ讑֤‡" style="padding-left:10px;">变压吔R™„制æÛ讑֤‡</a></li> </ul> <li class="menu_head">无æÑa螺杆鼓风æœ?</li> <ul style="display:none" class="menu_body"> <li><a href="/mylggfj/mylggfj73/" title="无æÑa螺杆鼓风æœ? style="padding-left:10px;">无æÑa螺杆鼓风æœ?/a></li> </ul> <li class="menu_head">螺杆式真½Iºæ܇ </li> <ul style="display:none" class="menu_body"> <li><a href="/lgszkb/lgszkb74/" title="螺杆式真½Iºæ܇" style="padding-left:10px;">螺杆式真½Iºæ܇</a></li> </ul> <li class="menu_head">潜孔钻èžR </li> <ul style="display:none" class="menu_body"> <li><a href="/qkzc/ktztjlytsltqkzc-/" title="KT/ZT¾pÕdˆ—一体式露天潜孔钻èžR " style="padding-left:10px;">KT/ZT¾pÕdˆ—一体式露天潜孔钻èžR </a></li> <li><a href="/qkzc/kgjlltqkzc-/" title="KG¾pÕdˆ—露天潜孔钻èžR " style="padding-left:10px;">KG¾pÕdˆ—露天潜孔钻èžR </a></li> </ul> </ul> </div> <script src="js/jquery.js"></script> <script src="js/jquery.js"></script> <script> $(document).ready(function(){ $("#firstpane .menu_body:eq(0)").show(); $("#firstpane li.menu_head").click(function(){ $(this).addClass("current").next("ul.menu_body").slideToggle(300).siblings("ul.menu_body").slideUp("slow"); $(this).siblings().removeClass("current"); }); $("#secondpane .menu_body:eq(0)").show(); $("#secondpane li.menu_head").mouseover(function(){ $(this).addClass("current").next("ul.menu_body").slideDown(500).siblings("ul.menu_body").slideUp("slow"); $(this).siblings().removeClass("current"); }); }); </script> <div class="iproL fl tal font_w fs14"> <div class="tit" style=" width:270px; background-color:#0068AF;"> <img src="/template/kaishanNEST70001/images/proTitc.jpg" /></div> <ul style=" width:270px;"> <li style="padding-left:20px;">郑州开山成套设备有限公å?/li> <li style="padding-left:20px;">联系人:贄¡»ç?/li> <li style="padding-left:20px;">电话åQ?/li> <li style="padding-left:20px;">å›ø™¯åQ?3323713188</li> <li style="padding-left:20px;">邮箱åQ?3323713188@163.com</li> <li style="padding-left:20px;">¾|‘址åQšwww.pj9917.com</li> <li style="padding-left:20px;">地址åQšæ²³å—省郑州å¸?/li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻详情</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/hyxw/">行业新闻</a> > 详细内容</b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">½IºåŽ‹æœºçš„日常¾l´æŠ¤</h1> <h3 class="tac"><span>来源åQ?a href='http://www.pj9917.com/news/377.html'>http://www.pj9917.com/news/377.html</a></span><span>发布旉™—´åQ?023-03-27</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p><p>       <b><a href="http://www.pj9917.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">沛_—½IºåŽ‹æœ?/a></b>厂家表示½IºåŽ‹æœÞZ‹É用时需要提前判断,æ ÒŽ®åˆ¤æ–­å†å¤„理:诊断åQšç”¨å„种仪表‹¹‹çŸ¥æ²›_—½IºåŽ‹æœºçš„˜qè{变化åQŒä¸€èˆ¬ç”¨å¬ã€çœ‹ã€æ‘¸çš„方法来‹‚€æŸ¥ã€‚这三种æ–ÒŽ³•ä¹Ÿä¸æ˜¯ç‹¬ç«‹çš„åQŒæ˜¯äº’相联系的,单一¿Uæ–¹æ³•ä¸èƒ½æ£€æŸ¥æ²³å—空压机˜qè{情况的好坏。这æ äh‰èƒ½ä¿è¯æ²³å—空压机正常˜qè{廉™•¿ä½¿ç”¨å¯¿å‘½åQŒä¸Žæ­¤åŒæ—‰™™¤å®šæœŸ¾l´æŠ¤‹‚€ä¿®å¤–åQŒæ—¥å¸¸çš„¾l´æŠ¤‹‚€æŸ¥éžå¸”R‡è¦ã€?</p> <p> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20230327/20230327170730_8888.jpg" alt="" /> </p>      1åQŒå…ˆçœ‹ï¼Œ˜q™æ ·å¯ä»¥å¤§æ¦‚看出一些病理的来源åQŒå¯¹ä»¥æœºæ¢°å°±å¯ä»¥çœ‹å‡ºå„传动部分的æœÞZšg是否村֊¨ä¸ç‰¢å›ºï¼Œå†·å´æ°´çš„‹¹åŠ¨æ˜¯å¦ç•…通各和çñ”æ°”çŽ×冷却水和中间冷却器的冷却效率是否良好åQ›å„摩擦部分的润滑情冉|˜¯å¦è‰¯å¥½ï¼›å„连接处有否漏气和漏油;各çñ”æ°”çŽ×和冷却器有否倒气åQ›è¿˜æœ‰æ³¨æ„ç©ºåŽ‹æœºæ²¹çš„及时更新åQ?br />     2åQŒå¬åQŒç›®çš„是ä¸ÞZº†äº†è§£æœºæž„内部的情况,能较正确的判断出<span>沛_—½IºåŽ‹æœ?/span>的运转情å†üc€‚当<span>沛_—½IºåŽ‹æœ?/span>˜qè{æ—Óž¼Œå®ƒçš„响声应是均匀而有节奏的,它的响声失去节奏壎ͼŒ˜q™ç§å‡ºçŽ°äº†ä¸å‡åŒ€çš„杂单和噪音æ—Óž¼Œä¸€èˆ¬å¯ä»¥è‚¯å®šå¼€å±Þq©ºåŽ‹æœºçš„内部机件或气çŽ×工作情况有了不正常的变化。需要做¾lä¸€æ­¥çš„‹‚€æŸ¥ï¼Œç«‹å³ä¸Žæˆ‘们服务äh员联¾p…R€?br />     3åQŒæ‘¸ä¸»è¦æ˜¯å¯çŸ¥å…¶å‘热½E‹åº¦ã€‚但是一定要注意安全åQŒå°½é‡åœè½¦æ£€æŸ¥ã€‚在‹‚€æŸ¥è¿åŠ¨äšg摩擦部位时更要注意安全(各çñ”气躲藏出口绝对不能用摸的æ–ÒŽ³•åQŒå› ä¸ºæ­¤å¤„温度较高)。同æ—Óž¼Œä¹Ÿå¯çŸ¥å…¶ä¼ åŠ¨éƒ¨äšg的振动情å†üc€?span> æ²›_—½IºåŽ‹æœ?/span><span>厂家表示</span>看、听、摸˜q™ä¸‰¿Uæ–¹æ³•ä¸æ˜¯å­¤ç«‹çš„åQŒæœ‰æ—¶åªå‡­ä¸€¿Uæ–¹æ³•æ˜¯æ— æ³•åˆ¤æ–­è®‘Ö¤‡å·¥ä½œçš„情å†üc€‚因此,我们˜q˜å¿…™åÀLŠŠè§‚察到的一些材料加以联贯è“v来分析,才能得出正确的结论ã€?例如åQšæ°”¾~¸çš„˜q›å£é˜€ä¼æ¼æ°”,可用摸的æ–ÒŽ³•æ‘¸å‡ºæ¥ï¼Œå› äؓ˜q›å£æ°”阀漏气后,其气¾~¸ç›–的温度会因漏出的高温气体而升高,但当˜q›å£æ°”阀漏气不太大时åQŒå°±ä¸ä¸€å®šèƒ½ç”¨æ‘¸çš„方法摸出来。这ž®Þp¦å¬çš„æ–ÒŽ³•åQŒæ‰èƒ½å¬å‡ºæ¥åQŒæˆ–用看的方法从压力表上看出来ã€?因äؓ气阀漏气以后åQŒè¿™¾U§æ°”¾~¸çš„˜q›æ°”压力升高而其出口压力降低ã€?ç”׃º›å¯çŸ¥åQŒåœ¨å®žé™…操作中能够应用看、听、摸的方法,ž®Þpƒ½å¸®åŠ©åŠæ—¶å’Œå‡†¼‹®çš„判断出各¿Uä¸æ­£å¸¸çŽ°è±¡çš„原因而及旉™¢„防处理。这样可以ä‹É事故的发生可能性大大减ž®‘。灰ž®˜å’Œæ‚物æ²ÒŽ±¡åQŒä¸ä½†èƒ½æ±¡æŸ“润滑油,增加æœÞZšg的磨损和锈蚀åQŒç”šè‡³ä¼šå¼•è“v机器的故障。这样会廉™•¿æœºå™¨çš„ä‹É用寿命和能确保机器正常运转ã€?br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"><div>上一æ?<a href="378.html">½IºåŽ‹æœºåœ¨æ—¥å¸¸ä½¿ç”¨çš„注意事™å?/a></div> <div>下一æ?<a href="376.html">½IºåŽ‹æœºçš„操作步骤</a></div> </div> <div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%e6%b2%b3%e5%8d%97%e7%a9%ba%e5%8e%8b%e6%9c%ba'>沛_—½IºåŽ‹æœ?/a>,</div> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="artiNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="/news/403.html">使用劣质油对½IºåŽ‹æœºæœ‰å“ªäº›å±å®³</a><span rel="nofollow">2023-10-20</span></li> <li><a href="/news/402.html">螺杆½IºåŽ‹æœºçš„保养要点</a><span rel="nofollow">2023-10-11</span></li> <li><a href="/news/401.html">½IºåŽ‹æœºéƒ½æœ‰å“ªäº›åº”用范å›ß_¼Ÿ</a><span rel="nofollow">2023-09-15</span></li> <li><a href="/news/400.html">螺杆½IºåŽ‹æœºæœ‰ä»€ä¹ˆä¼˜åŠ?</a><span rel="nofollow">2023-09-05</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关服务™å¹ç›®</span> </div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <div class="insProLi"> <h2><a href="/supply/106.html" title="吸干æœ? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25481/202103301836512692548189573.jpg?path=www.pj9917.com/uploads/cp/202103301836512692548189573.jpg" width="235" height="179" /></a></h2> <h3><a href="/supply/106.html" title="吸干æœ? rel="nofollow">吸干æœ?/a></h3> </div> </div> </div> </div> <div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul style="margin: 0 auto; width: 850px;"> <li><a href="/" rel="nofollow">首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">走进我们</a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> <li><a href="/" rel="nofollow">˜q”回™å‰™ƒ¨</a></li> <li><a title="华企云航" rel="nofollow">技术支持:华企云航</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"><img src="/template/kaishanNEST70001/images/ftLogo.png" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.pj9917.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 郑州开山成套设备有限公å?a target="_blank">豫ICPå¤?2010304å?2</a></p> <p>专业从事:<a href="http://www.pj9917.com" target="_blank">开å±Þq‰Œ½IºåŽ‹æœ?!--开å±Þq‰Œ½IºåŽ‹æœ?-></a>, <a href="http://www.pj9917.com/supply/" target="_blank">½IºåŽ‹æœø™Š‚能改é€?/a>, <a href="http://www.pj9917.com/news/" target="_blank">沛_—½IºåŽ‹æœ?/a>½{‰ä¸šåŠ?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢! </p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1258323488'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1258323488%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-04-21/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank" rel="nofollow">½{‘å°l</a> </div> </div> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/kaishanNEST70001/images/ewm.jpg" width="125" height="125" /> <p>手机¾|‘站二维ç ?/p> </div> </div> </div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"slide":{"type":"slide","bdImg":"6","bdPos":"left","bdTop":"250"},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分äín刎ͼš","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/kaishanNEST70001/js/select.js"></script> <script> $(function(){ $(".asidePro dt a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".asidePro dt a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function(){ $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".ftNav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('ftCur'); return false; } }); $(".insPro .insProLi").hover(function(){ $(this).find("h2 img").stop().animate({"width":"255px","height":"199px","left":"-10px","top":"-10px"},500); $(this).find("h3 a").addClass("cur"); },function(){ $(this).find("h2 img").stop().animate({"width":"235px","height":"179px","left":"0px","top":"0px"},500); $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/kaishanNEST70001/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <a href="http://www.pj9917.com/">国产午夜99视频精品免费播放</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>